KAMCO - Riešenie pre ústredné kúrenie

info ikona+421 905 456 049

POWER FLUSH FX2

FX2

Popis

Power Flush FX2 je určený na použitie s CLEARFLOW preplachovacím čerpadlom, je to tekutina pre najrýchlejšie a najefektívnejšie výsledky. Je to silná tekutina na prepláchnutie a zároveň odstránenie vodného kameňa, ktorá začne pracovať ihneď po pridaní do systému.

Power Flush FX2 umožňuje kúrenárom, aby dôkladne vyčistili systém vykurovania len počas jednej návštevy. Podstatná výhoda, keď v toľkých domácnostiach pracujú obaja partneri na plný úväzok.

Pri používaní Power Flush obvykle nie je nutná predchádzajúca návšteva na predošetrenie systému s chemikáliami určenými na preplachovanie niekoľko dní pred prepláchnutím, šetrí náklady a problémy.

Power Flush FX2 rýchlo rozpúšťa a mobilizuje hrdzu, kal a korózne usadeniny, ktoré sa hromadia v systémoch ako dôsledok postupného rozkladu, či už pred koróziou v dôsledku zlej konštrukcie a prístupu vzduchu, alebo nedostatkom efektívneho inhibítora korózie.

Odstránenie týchto usadenín môže liečiť alebo zabrániť problémom s cirkuláciou, ako aj problémom s čiastočne alebo úplne studenými radiátormi, častým zlyhaním obehového čerpadla a zvukom kotla spôsobeným úlomkami hromadiacimi sa vo výmenníku tepla.

Aplikácia a použitie:

2,5 l Flush FX2 postačuje na vyčistenie systému kúrenia 100 litrov (cca 10 radiátorov) a 5 litrov by mali byť použité v prípade, že systém má vážne problémy toku, alebo v prípade micro-bore potrubia.

Prvá etapa:

Nechajte všetky ventily radiátorov otvorené. CLEARFLOW čerpadlo začne mobilizovať relatívne voľné nečistoty a koróziu. Potom ich zo systému vypustite pomocou vypúšťacieho ventilu. Zatvorte vypúšťací ventil a obnovte obeh cez CLEARFLOW a kúrenie.

Druhá etapa:

Pridajte Power Flush FX2 cez viečko plniaceho CLEARFLOW pred začatím individuálneho preplachu. FX2 môže byť použitý na studenom systéme. Aj keď zapnutie kotla po dobu niekoľkých minút spôsobí rýchlejšiu reakciu FX2.

Uzavrite ventily radiátorov, až na jeden. Po dobu 5 minút preplachujte v oboch smeroch toku. Tento postup opakujte pre všetky ostatné radiátory. Následne otvorte všetky ventily a systém prepláchnite. Pridajte Neutralizačné kryštály do CLEARFLOW nádrže a po dobu 5 minút preplachujte. Následne pridávaním čistej vody kal vypúšťajte do odpadu pokiaľ nebude voda v čerpadle čistá.

Po očistení všetky nečistoty do odpadu, pridajte Neutralizačné kryštály na CLEARFLOW nádrže a rozosiela po dobu 5 minút pred finálnou očistenie, čo odpadové vody spustiť jasné. Pozrite sa na odpadové vody s pH papierika.

Aby sa zabránilo budúcej korózii systému, pridajte SYSTEMSAFE-DM do CLEARFLOW čerpadla a nechajte cirkulovať systémom po dobu ďalších 5 minút pred odpojením. Použite jeden liter na 100 litrov obsahu vody v systéme, alebo 1% dávky sadzbu o objeme.

Pozri príslušný BEZPEČNOSTNÝ LIST pred použitím.

UPOZORNENIE: Power Flush FX2 je kyslý, a preto by sa mal použiť vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Pri použití akejkoľvek kyseliny, by sa mala pracovná plocha dobre vetrať. Vyvarujte sa fajčenia v blízkosti, alebo akejkoľvek manipulácie s otvoreným ohňom.

Výdatnosť: 2,5 až 5% vo vode

Vzhľad: ružová / červená kvapalina

Zápach: nasladlý

Hustota pri 20°C: cca. 1,31 g / ml

pH 10% roztoku: <1,3

Rozpustnosť vo vode pri 20°C: nekonečný

Maximálna teplota: 80°C

Komentár: nehorľavý a neprchavý

Dostupné balenie:

Krabica 4x5 litrov  (BFX202)

Krabica 4x5 litrov + 8 túb Neutralizačné kryštály (BFX204)

Krabice 4x2.5 litrov + 4 tuby Neutralizačné kryštály (BFX205)

25 litrové bandasky (BFX203)

Power Flush 8-pack (BFX210): 4x5 FX2, 8 túb Neutralizačných kryštálov, 8 litrov SystemSafe-DM inhibítor, 1 rolka pH papierov


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018