KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

POWER FLUSH FX2

FX2

Popis

Power Flush FX2 je určen pro použití s CLEARFLOW proplachovacím čerpadlem, je to tekutina pro nejrychlejší a nejefektivnější výsledky. Je to silná tekutina na propláchnutí a zároveň odstranění vodního kamene, která začne pracovat ihned po přidání do systému.

Power Flush FX2 umožňuje topenářům, aby důkladně vyčistili systém vytápění jen během jedné návštěvy. Podstatná výhoda, když v tolika domácnostech pracují oba partneři na plný úvazek.

Při používání Power Flush obvykle není nutná předchozí návštěva na předošetření systému s chemikáliemi určenými na proplachování několik dní před propláchnutím, šetří náklady a problémy.

Power Flush FX2 rychle rozpouští a mobilizuje rez, kal a korozní usazeniny, které se hromadí v systémech jako důsledek postupného rozkladu, ať už před korozí v důsledku špatné konstrukce a přístupu vzduchu, nebo nedostatkem efektivního inhibitoru koroze.

Odstranění těchto usazenin může léčit nebo zabránit problémům s cirkulací, jakož i problémům s částečně nebo úplně studenými radiátory, častým selháním oběhového čerpadla a zvukem kotle způsobeným úlomky hromadícími se ve výměníku tepla.

Aplikace a použití:

2,5 l Flush FX2 postačuje na vyčištění systému topení 100 litrů (cca 10 radiátorů) a 5 litrů by měly být použity v případě, že systém má vážné problémy toku, nebo v případě micro-bore potrubí.

První etapa:

Nechte všechny ventily radiátorů otevřené. CLEARFLOW čerpadlo začne mobilizovat relativně volné nečistoty a korozi. Poté je ze systému vypusťte pomocí vypouštěcího ventilu. Zavřete vypouštěcí ventil a obnovte oběh přes CLEARFLOW a topení.

Druhá etapa:

Přidejte Power Flush FX2 přes víčko plnicího CLEARFLOW před zahájením individuálního proplachu. FX2 může být použit na studeném systému. I když zapnutí kotle po dobu několika minut způsobí rychlejší reakci FX2.

Uzavřete ventily radiátorů, až na jeden. Po dobu 5 minut proplachujte v obou směrech toku. Tento postup opakujte pro všechny ostatní radiátory. Následně otevřete všechny ventily a systém propláchněte. Přidejte Neutralizační krystaly do CLEARFLOW nádrže a po dobu 5 minut proplachujte. Následně přidáváním čisté vody kal vypouštějte do odpadu pokud nebude voda v čerpadle čistá.

Po očištění všechny nečistoty do odpadu, přidejte Neutralizační krystaly na CLEARFLOW nádrže a rozesílá po dobu 5 minut před finální očištění, co odpadní vody spustit jasné. Podívejte se na odpadní vody s pH papírku.

Aby se zabránilo budoucí korozi systému, přidejte SYSTEMSAFE-DM do CLEARFLOW čerpadla a nechte cirkulovat systémem po dobu dalších 5 minut před odpojením.  Použijte jeden litr na 100 litrů obsahu vody v systému, nebo 1% dávky sazbu o objemu.

Viz přríslušný BEZPEČNOSTNÍ LIST před použitím.

UPOZORNĚNÍ: Power Flush FX2 je kyselý, a proto by se měl použít vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle.

Při použití jakékoli kyseliny, by se měla pracovní plocha dobře větrat. Vyvarujte se kouření v blízkosti, nebo jakékoli manipulace s otevřeným ohněm.

Vydatnost: 2,5 až 5% ve vodě

Vzhled: růžová / červená kapalina

Zápach: nasládlý

Hustota při 20 ° C: ca. 1,31 g / ml

pH 10% roztoku: <1,3

Rozpustnost ve vodě při 20 ° C: nekonečný

Maximální teplota: 80 ° C

Komentáře: nehořlavý a netěkavý

Dostupné balení:

Krabice 4x5 litrů (BFX202)

Krabice 4x5 litrů + 8 tub Neutralizační krystaly (BFX204)

Krabice 4x2.5 litrů + 4 tuby Neutralizační krystaly (BFX205)

25 litry kanystr (BFX203)

Power Flush 8-pack (BFX210): 4x5 FX2, 8 tub Neutralizační krystal, 8 litrů SystemSafe-DM inhibitor, 1 role pH paper


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018