KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

SYSTEM PRE-CLEAN

SYSTEM PRE CLEAN

Popis

Nové a modifikované topné systémy často obsahují instalační nečistoty a zbytky tavidel, spojovací hmoty, měděné třísky, oleje, mazivo a dokonce i písek z odlitků v kotlových výměníků tepla.

Tyto nežádoucí nečistoty jsou často příčinou vážných problémů v topném systému. Teplovodní proplach topného systému bez efektivního čističe je neschopný odstranit a neutralizovat tyto nečistoty, což vede k budoucím problémům topného systému.

Čištění se systémem PRE-CLEAN zabraňuje korozi a problémům souvisejících s nečistotou, a připravuje kovové povrchy pro maximální ochranu systémem SYSTEMSAFE-DM.

SYSTEM PRO-CLEAN rozptyluje a mobilizuje špínu a nečistoty pro účinné odstranění pomocí vypláchnutí, pasivuje více kovových povrchů, odstraňuje mastnotu a olejové znečištění a neutralizuje korozní zbytky tavidel.

SYSTÉM PRO-CLEAN je možné použít na všechny kovy běžně používanými v topných systémech, včetně barevných kovů, mosazi, mědi, hliníku a pozinkované oceli.

Neutrální vlastnosti systému PRE-CLEAN po použití odstraní potřebu pro proces neutralizace.

Neutralizuje agresivní zbytky tavidel.

Zabraňuje korozi.

Rozpouští mastnotu a mastné znečištění.

Mobilizuje instalační nečistoty.

Vhodné pro multi-kovové soustavy, včetně železa, oceli, mědi, mosazi a hliníku.

Není nutná neutralizace.

Aplikace a použití:

1 litr SYSTEM PRO-CLEAN je dostačující k ošetření typického ústředního topení 100 litrové kapacity (cca 10 radiátorů). U větších systémů, ošetření v dávkování ve výši 1% z objemu systému.

Pokud je systém nový nebo prázdný, naplňte vodou po přidání SYSTEM PRO-CLEAN do plnicí / vyprazdňovací nádrže. V případě změny na stávajícím systému s přítomností vody, přidejte SYSTEM PRO-CLEAN do plnicí / vyprazdňovací nádrže po odpojení dodávky vody a vypuštění 15l (3 galonů) vody. Nechte systém zcela naplnit.

 Alternativně může být SYSTEM PRO-CLEAN aplikován přímo do radiátoru, s použitím vhodného zařízení, například IK6 vstřikovače.

Systém vytápění by měl být v provozu nejméně hodinu, se všemi radiátory a zónové ventily by měly být zcela otevřeny. Není nutné, aby byl systém horký během provozu, ačkoliv teplota bude zlepšovat efektivitu operace.

Vypněte čerpadlo a kotel, aby se systém mohl vyprázdnit tak rychle, jak je to možné, nejlépe prostřednictvím full-bore drain point a zcela naplňte systém.

Zapněte čerpadlo a cirkulujte vodu po dobu dalších 15 minut. Otevřete vypouštěcí ventil a spusťte vodu do odpadu ve stejném čase jako vstoupí voda do systému přes plnicí / vyprazdňovací nádrž s oběhovým čerpadlem, proplachujte dokud odpadní voda nebude téci čistá.

Zavřete vypouštěcí ventil a nechte systém zcela naplnit, odvzdušnit radiátory v případě potřeby.

SYSTEMSAFE-DM inhibitor koroze a vodního kamene by měl být přidán do systému po operaci, aby se zabránilo korozi a vodnímu kameni.

Balení:

Krabice 12x1 litrů

Krabice 4x5 litrů

25 litrový kanystr


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018