KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

Refractometer

REFRACTOMETER

Popis
Návod na použití
Technické informace

Kamco Refraktometr 402 byl navržen, aby urychlil indikaci úrovně koncentrace Freezbreaker a jiných nemrznoucích směsí na bázi glykolu. Koncentrace a vhodný stupeň ochrany jsou uvedeny.

Freezbreaker je nemrznoucí směs založená na propylenglykolu, a proto by hodnoty měly být měřeny použitím propylénglykolovej stupnice na pravé straně třech referenčních stupnic.

Nemrznoucí směs na bázi ethylenglykolu (např. pro použití v automobilovém průmyslu), by měla být měřena na levé straně stupnice.

Nastavení nuly:

Otevřete kryt a nakapejte jednu nebo dvě kapky destilované vody na hranol. Zavřete kryt a slehce jej stiskněte. Pomocí šroubu nastavte, dokud se světlá / tmavá hraniční čára shoduje s nulovou linií.

Způsob použití:

1.Otevřete kryt, vyčistěte a vysušte povrch hranolu měkkým hadříkem (součást dodávky). Nakapejte jeden nebo dvě kapky roztoku, který má být testován na hranol, pomocí dodaného plastového kapátka.

Zavřete kryt hranolu a lehce jej stiskněte směrem dolů. Nyní si přečtěte odpovídající hodnotu, kde se světlá / tmavá hraniční čára shoduje s odpovídajícím rozsahem.

2.Po měření, vyčistěte zkoušený vzorek, která je na hranolu a krytu, pomocí vlhkého jemného hadříku. Po vysušení by měl být refraktometr uložen v čistém a suchém prostředí.

Péče a údržba:

1.. Nulové nastavení a vzorkové měření by měly být prováděny při stejné teplotě - jestliže se značně liší, pak nulový bod by měl být kontrolován a upravován nejméně každých 30 minut.

2.Při čištění neponořujte refraktometr do vody.

3. Vzhledem k tomu, že přístroj je přesně optický, třeba s ním zacházet opatrně. Nepoškrábejte a nedotýkejte se optických povrchů. Uložte refraktometr v suchém neagresivním prostředí.

4. Pokud je přístroj používán v souladu s pokyny, optický výkon se nezmění.

Rozsah:
Ethylenglykol: -50 ° C až 0 ° C
Propylenglykol: -50 ° C až 0 ° C
Kyselina v bateriích: 15/01-30/01 S.G.
Rozlišení:
Etylenglykol: 1 ° C
Propylenglykol: 1 ° C
Kyselina v bateriích: 0.01 S.G.
Hmotnost: 176g
Délka: 160 mm


logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018