KAMCO - Řešení pro ústřední topení

info ikona+421 905 456 049

Turbidity Tube

TURBIDITY TUBE

Popis

Turbidity Tube je navržena aby zjistila úroveň nerozpuštěných látek přítomných ve vodě topného systému.

Je užitečnou nejen pro prokázání úrovně jasnosti a znečištění pro vás a vašeho zákazníka, ale i jako srovnávací nástroj pro sledování, zda se topná voda úspěšně vyčistila v průběhu proplachování.

Válec lze použít pro přesné měření objemů kapaliny, jako jsou například inhibitory. Válec má 250 ml a je označen v 2 ml stupnici.

Návod

Nádobka na odběr topné vody

Kamco Turbidity Tube

Bílá karta

Džbán nebo pohárek - cca 1 litr. (Použijte víčko zásobníku jako odměrku)

Postup testování:

Držte válec ve svislé poloze nad bílou plochu a dívejte se dolů.

Odeberte část topné vody ze systému

Ihned nalijte pomalu obsah nádobky do turbidity válce,  pohledem shora dolů do sloupce s vodou kontrolujte viditelnost černých kroužků a při jejich splynutí se znečištěnou topnou vodou změřte v horní části vodního sloupce válce.

Důležité:

Vždy testujte v dobře osvětlené místnosti.

Před a po použití důkladně omyjte.

Nedržte válec dokud měříte, protože to má vliv na množství světla vstupujícího do válce.

Poznámka: I když test zákalu je užitečným prostředkem ke kontrole čirosti, je důležité i testování pH vody v systému před odpojením proplachovacího čerpadla.

Toto zařízení měří pouze "nerozpustné látky". Přesné srovnávací měření "celkových rozpustných pevných látek (TDS") lze provést s elektronickým TDS měřičem.

logo marox 10y final 01MAROX, s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava © 2018